Додаткова інформація (завантаження з підписом)

16.10.2020

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій на дату складання переліку осіб 13.10.2020 року, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства.


Загальна кількість акцій – 16 400 000 простих іменних


Кількість голосуючих акцій – 13 422 272  прості іменні


Посилання на файл з підписом