Повідомлення для акціонерів!

21.04.2020

Шановні акціонери,

 

Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 540-ІХ від 30.03.2020 р. передбачено можливість на час дії карантинних заходів проведення загальних зборів акціонерів дистанційно у порядку та строки, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Разом з цим у даному законі не було вказано обмежувальні строки проведення зборів.

16.04.2020 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку прийнято рішення за № 196 "Про затвердження Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду". Цим рішенням НКЦПФ встановлено, що загальні збори акціонерів акціонерного товариства можуть бути проведені дистанційно не раніше 27 травня 2020 року.

Враховуючи вищенаведене та на виконання рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Наглядовою радою ПрАТ "Концерн-Електрон" прийнято рішення скасувати проведення загальних зборів, що були заплановані на 25.04.2020р.

Про дату, час, місце та форму проведення річних зборів буде додатково повідомлено у встановленому законодавством порядку.

 

 

Наглядова рада ПрАТ "Концерн-Електрон"