Інформація

Повідомлення про загальні збори акціонерів, які відбудуться 21.04.2018 р.

14.03.2018

 

  

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНЦЕРН-ЕЛЕКТРОН»

(місцезнаходження: 79018, м. Львів, вул. Стороженка, 32)

повідомляє, що 21 квітня 2018 року о 10.00 в актовому залі НВП "Електрон-Карат" 

за адресою:

м. Львів, вул. Стрийська, 202 відбудуться

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

 

Реєстрація акціонерів (учасників) – з 9.00 до 9.45

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 17.04.2018р.

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

1. Про обрання лічильної комісії.

Проект рішення: «Обрати лічильну комісію  у складі: Голова комісії − Руденко Л.Ф.; члени комісії: Бондаренко Н.М., Гуськова Ю.О., Матис В.С., Медведєва Н.Є., Сиворотка Н.Я., Шаліна А.С.».

2. Звіт Правління про результати діяльності Товариства у 2017 р., розподіл прибутку за 2017 р., затвердження розміру дивідендів по результатах роботи за 2017 р.

 Проект рішення: «Затвердити звіт Правління про результати діяльності Товариства у 2017 році. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі:

− баланс Товариства та консолідований баланс станом на 31.12.2017 року;

− звіт та консолідований звіт про фінансові результати діяльності Товариства за 2017 рік.

Виплату дивідендів здійснити у розмірі не менше, ніж за минулий рік. Остаточний розмір дивідендів та порядок розподілу прибутку визначити на Загальних зборах, враховуючи нароблені напрямки діяльності».                       

3. Звіт і висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки діяльності Товариства у 2017 р.

Проект рішення: «Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році».

4. Звіт про діяльність Наглядової ради в період між Загальними зборами.

Проект рішення: «Затвердити звіт про діяльність Наглядової ради в період між Загальними зборами».

5. Про схвалення укладених Товариством значних правочинів.

Проект рішення: «Схвалити укладені Товариством значні правочини, договори, угоди, контракти згідно з переліком».

6. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

 Проект рішення: «Враховуючи необхідність у 2018 році участі ПрАТ «Концерн-Електрон», його дочірніх підприємств та підприємств, в яких Товариство має істотну участь (надалі - Підприємства) у тендерах, конкурсах, торгах щодо закупівель продукції, що виробляється Підприємствами, надати згоду Президенту-Голові Правління Товариства, керівникам Підприємств за відповідними рішеннями Наглядової ради на вчинення Товариством і Підприємствами значних правочинів та попередньо схвалити ці правочини, якщо гранична сукупна ринкова вартість майна, робіт, послуг, що буде предметом кожного з таких правочинів, не перевищуватиме 1 млрд. грн., а саме: укладення договорів (угод, контрактів) купівлі-продажу, поставки, підряду продукції (товарів, робіт, послуг), а також на укладення для їх виконання кредитних договорів, договорів банківських гарантій, позик, позичок, застави, іпотеки, поруки, тощо, які можуть укладатися протягом не більш одного року з дати прийняття цього рішення».

 

Для участі у зборах необхідно пред'явити документ, що ідентифікує особу акціонера (його представника), довіреність, яка посвідчує повноваження представника акціонера та виписку з рахунку в цінних паперах. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю, визначається чинним законодавством.

 

З матеріалами, пов`язаними з порядком денним зборів, акціонери (учасники) можуть ознайомитись, звернувшись до ВЕБ – сторінки ПрАТ «Концерн-Електрон», а також до Правління ПрАТ в робочий час за адресою: м. Львів, вул. Стороженка, 32. Акціонери користуються правами, наданими їм відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства" після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, та протягом строку, визначеного цим Законом. Довідки телефоном: (032) 239-52-88.

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, передбачену чинним законодавством: www.electron.ua

 

 

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності 

ПрАТ «Концерн-Електрон»  (тис.грн.)

Найменування показника

Період

 

Звітний 2017р.

Попередній 2016р.

Усього активів

375473

365611

Основні засоби

11945

11626

Довгострокові фінансові інвестиції

256859

245257

Запаси

8

9

Сумарна дебіторська заборгованість

62317

56694

Грошові кошти та їх еквіваленти

44053

48111

Нерозподілений прибуток

34168

13230

Власний капітал

367773

349089

Статутний капітал

57400

57400

Довгострокові зобовязання

-

-

Поточні зобовязання

7700

16522

Чистий прибуток (збиток)

34168

13230

Середньорічна кількість акцій (шт.)

16399469

16368905

Кількість власних акцій, викуплених

 протягом періоду (шт)

2102

10001

Загальна сума коштів, витрачених на викуп

 власних акцій протягом періоду

9

35

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

44

44

 

               Наглядова рада ПрАТ "Концерн-Електрон”

 

Повідомлення опубліковане в  офіційному виданні НКЦПФР – газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №47  від 07.03.2018 року

 

 версія для друку
  • Digg
  • Send e-mail
  • Facebook
  • Google
  • Print
  • TwitThis
  • VKontakte

Phillipacerb 19.02.2020 - 05:02

Valuable postings. With thanks! <a href="https://viagradocker.com/">buy viagra online</a> <a href="https://ciaonlinebuyntx.com/">cialis tablets</a> <a href="https://viagrapython.com/">buy viagra</a> <a href="https://cbdproductstrust.com/">kratom for sale</a> <a href="https://canadianpharmaciescubarx.com/">online pharmacies of canada</a>

KeithREF 19.02.2020 - 02:38

You actually stated that wonderfully.
<a href="https://ciaonlinebuyntx.com/">Vrai Cialis Internet</a> <a href="https://viaonlinebuyntx.com/">generic viagra 100mg</a> <a href="https://viagradjango.com/">generic viagra 100mg</a>

Phillipliz 18.02.2020 - 20:15

You actually explained this terrifically. <a href="https://canadianpharmaciescubarx.com/">canada drugs</a> <a href="https://canadianonlinepharmacytrust.com/">canadian online pharmacies legitimate</a> <a href="https://cbdhempoiltrust.com/">kratom</a>

KeithShasy 18.02.2020 - 07:29

Thank you! A good amount of write ups!

<a href="https://cbd-oil-trust.com/">what is cbd oil benefits</a> <a href="https://viagradjango.com/">viagra for women</a> <a href="https://viaonlinebuyntx.com/">buy viagra online</a>

Phillipacerb 18.02.2020 - 06:55

Nicely put. Kudos. <a href="https://trustedwebpharmacy.com/">canada drugs</a> <a href="https://viaonlinebuyntx.com/">buy viagra without prescription</a>

KeithREF 18.02.2020 - 04:40

You said it perfectly.!
<a href="https://viaonlinebuyntx.com/">buy viagra without a script</a> <a href="https://buymodafinilntx.com/">buy provigil</a>

KeithREF 16.02.2020 - 15:42

Cheers. Good information!
<a href="https://cialistl.com/">cialis tablets</a> <a href="https://trustedwebpharmacy.com/">aarp recommended canadian pharmacies</a> <a href="https://canadianpharmaciescubarx.com/">buy medication without an rx</a> <a href="https://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com/">canadian drugs</a>

Ismaelteaky 16.02.2020 - 15:17

Reliable write ups. With thanks. <a href="https://alisinoprilus.com/">zestril</a> <a href="https://cialistl.com/">cialis</a>

KeithShasy 16.02.2020 - 03:53

Truly a good deal of awesome material!
<a href="https://viaonlinebuyntx.com/">buy viagra without a doctor prescription</a> <a href="https://viagrapython.com/">viagra for women</a> <a href="https://canadianonlinepharmacytrust.com/">canadian pharcharmy online</a> <a href="https://cialistl.com/">A Quoi Sert Le Cialis 5mg</a>

-->