Інформація

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

28.09.2016


I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Концерн-Електрон";

2. Код за ЄДРПОУ:13801109;

3. Місцезнаходження: 79018, м.Львiв, вул.Стороженка, буд.32;

4. Міжміський код, телефон та факс:(032) 233 51 96, (032) 239 52 88;

5. Електронна поштова адреса: l.rudenko@electron.ua;

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.electron.ua;

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

 

Наглядовою Радою ПАТ "Концерн-Електрон" (протокол №11 вiд 27.09.2016) прийнято рішення про обрання на посаду члена Правління терміном на 5 років Стародуба Олександра Володимировича (п-рт КС 405069, виданий 28.04.2005 Франківським РВ ЛМУМВС України у Львiвськiй обл.). Володіє часткою в статутному капіталі Товариства в розмірі 2,40%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом 2011-2013р.р. обiймав посаду першого заступника генерального директора СП ТОВ "Сферос-Електрон". З 2013р. - генеральний директор СП ТОВ "Сферос-Електрон.

 

III. Підпис

 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

Президент-Голова Правлiння Бубес Юрiй Григорович
версія для друку
  • Digg
  • Send e-mail
  • Facebook
  • Google
  • Print
  • TwitThis
  • VKontakte

ClieeTeT 01.09.2018 - 07:40

Can you! like something new? Open and look at this link. Only there the choice of horny for every taste and completely free! They are hardcore slaves, they will and want implement everything you order !
http://gov.shortcm.li/kings1#X43

DoveTeT 12.07.2018 - 02:15

Do you! prefer something startup new? Take a look at this page. Only here the choice of hot pussy girls for every unique guy and completely free! They are wettest slaves, they will and want implement anything you say !
http://gov.shortcm.li/kings#N15

-->