Інформація

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

27.04.2017

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Концерн-Електрон"

2. Код за ЄДРПОУ: 13801109; 3.

3. Місцезнаходження: 79018, м.Львiв, вул..Стороженка,32;

4. Міжміський код, телефон та факс: (032)233 51 96, (032) 239 52 88;

5.Електронна поштова адреса l.rudenko@electron.ua:

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.electron.ua;

7. Вид особливої інформації : відомості про зміну типу акціонерного товариства.

 

II. Текст повідомлення

 

Загальними зборами ПАТ «Концерн-Електрон» (протокол №28 вiд 22.04.2017р), прийнято рішення про змiну типу акціонерного товариства. Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР – 26.04.2017р. Повне найменування акціонерного товариства до змін: Публiчне акцiонерне товариство "Концерн-Електрон", після змін: Приватне акцiонерне товариство "Концерн-Електрон".

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.Найменування посади

 

 

 

Бубес Юрiй Григорович

Президент-Голова Правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

 

 

 

 

 

 

 

 


версія для друку
  • Digg
  • Send e-mail
  • Facebook
  • Google
  • Print
  • TwitThis
  • VKontakte