Інформація

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

24.05.2017

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Концерн-Електрон"

2. Код за ЄДРПОУ: 13801109;

3. Місцезнаходження: 79018, м.Львiв, вул..Стороженка,32;

4. Міжміський код, телефон та факс: (032)233 51 96, (032) 239 52 88;

5. Електронна поштова адреса l.rudenko@electron.ua:

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.electron.ua;

7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів.

 

II. Текст повідомлення

Загальними зборами Товариства (протокол №28 від 22.04.2017р) прийнято рішення про виплату дивідендів в розмірі 1,00 грн. на одну акцію.Наглядова рада ПрАТ «Концерн-Електрон» вирішила встановити 31.05.2017 - датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2016 році (протокол №4 від 19.05.2017р.). Товариство виплачує дивіденди в повному обсязі у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів шляхом перерахування на розрахунковий чи поточний рахунок, вказаний акціонером в анкеті рахунку в цінних паперах.

 

III. Підпис

1.  Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

2. Найменування посади

Президент-Голова  Правлiння                (підпис)         Бубес Юрiй Григорович

 

22.05.2017


версія для друку
  • Digg
  • Send e-mail
  • Facebook
  • Google
  • Print
  • TwitThis
  • VKontakte