Інформація

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

31.08.2017

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Концерн-Електрон";

2. Код за ЄДРПОУ:13801109; 3. Місцезнаходження: 79018, мьвiв, вул.Стороженка, буд.32;

4. Міжміський код, телефон та факс:(032) 233 51 96, (032) 239 52 88;

5. Електронна поштова адреса: l.rudenko@electron.ua;

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.electron.ua;

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення


Наглядовою радою ПрАТ "Концерн-Електрон" (протокол №8 вiд 29.08.2017) прийнято рішення вивести зі складу Наглядової ради п.Коцюха Ярослава Володимировича у зв’язку зі смертю   (п-т КА № 599994, виданий Шевченківським РВ УМВС України у Львівській обл., 30.10.1997р.),  який був акціонером, що володів часткою в статутному капіталі Товариства в розмірі 0,07%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мав. Термін перебування на посаді – 4 місяці; на звільнену посаду нікого не обрано.


III. Підпис


1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

 

Президент-Голова Правлiння                                Бубес Юрiй Григорович

                                                                                           

30.08.2017


версія для друку
  • Digg
  • Send e-mail
  • Facebook
  • Google
  • Print
  • TwitThis
  • VKontakte