Інформація

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

30.11.2017

I. Загальні відомості


1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Концерн-Електрон";


2. Код за ЄДРПОУ:13801109; 3. Місцезнаходження: 79018, м.Львiв, вул.Стороженка, буд.32;


4. Міжміський код, телефон та факс:(032) 233 51 96, (032) 239 52 88; 

5. Електронна поштова адреса: l.rudenko@electron.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.electron.ua; 

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента


II. Текст повідомлення


Рішенням Наглядової Ради (протокол № 12  від 24.11.2017), враховуючи наявність необхідних професійних якостей, кваліфікації, відповідних ділових та організаторських здібностей, обрано на посаду члена Правління ПрАТ «Концерн-Електрон»  терміном на 5 років Пецуха Василя Бенедиктовича (п-т КА № 972482, виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській обл. 26.10.1998р.).

З липня 2012р. по теперішній час - генеральний директор ТзОВ СП «Електронтранс», з 13.01.2016р по 19.05.2016р. – член Правління ПАТ «Концерн-Електрон».Обрана посадова особа часткою в статутному капіталі Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.


III. Підпис


1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

 

Президент-Голова Правлiння                          Бубес Юрiй Григорович


версія для друку
  • Digg
  • Send e-mail
  • Facebook
  • Google
  • Print
  • TwitThis
  • VKontakte