Інформація

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

23.05.2018


I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Концерн-Електрон"

2. Код за ЄДРПОУ

13801109

3. Місцезнаходження

79018, м.Львiв, Стороженка,32

4. Міжміський код, телефон та факс

(032)233 51 96 (032) 239 52 88

5. Електронна поштова адреса

l.rudenko@electron.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, що додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.electron.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

 

 

II. Текст повідомлення

Загальними зборами Товариства (протокол №29 вiд 21.04.2018р.) прийнято рiшення про виплату дивiдендiв в розмiрi 1,00 грн. на одну акцiю.Наглядова рада ПрАТ «Концерн-Електрон» вирiшила встановити 31.05.2018 - датою складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за пiдсумками роботи Товариства у 2017 роцi (протокол №3 вiд 18.05.2018р.). Товариство виплачує дивiденди в повному обсязi у строк, що не перевищує шiсть мiсяцiв з дня прийняття Загальними зборами рiшення про виплату дивiдендiв шляхом перерахування на розрахунковий чи поточний рахунок, вказаний акцiонером в анкетi рахунку в цiнних паперах.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Бубес Юрiй Григорович

Президент-Голова Правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

 

 

М.П.

 

21.05.2018

(дата)

 версія для друку
  • Digg
  • Send e-mail
  • Facebook
  • Google
  • Print
  • TwitThis
  • VKontakte

owuimebimedak 18.08.2018 - 23:40

http:/// - .ankor <a href="http:///">.ankor</a>

oqilenujo 18.08.2018 - 22:07

http:/// - .ankor <a href="http:///">.ankor</a>

ivikiviluah 18.08.2018 - 21:57

http:/// - .ankor <a href="http:///">.ankor</a>

enaderohi 18.08.2018 - 21:46

http:/// - .ankor <a href="http:///">.ankor</a>

elqudosrupa 18.08.2018 - 21:34

http:/// - .ankor <a href="http:///">.ankor</a>

udigibu 14.08.2018 - 19:51

http://doxycycline-cheapbuy.site/ - doxycycline-cheapbuy.site.ankor <a href="http://onlinebuycytotec.site/">onlinebuycytotec.site.ankor</a>

idcovixci 14.08.2018 - 19:29

http://doxycycline-cheapbuy.site/ - doxycycline-cheapbuy.site.ankor <a href="http://onlinebuycytotec.site/">onlinebuycytotec.site.ankor</a>

ozogewaqo 14.08.2018 - 17:59

http://doxycycline-cheapbuy.site/ - doxycycline-cheapbuy.site.ankor <a href="http://onlinebuycytotec.site/">onlinebuycytotec.site.ankor</a>

huyikxociyt 14.08.2018 - 17:42

http://doxycycline-cheapbuy.site/ - doxycycline-cheapbuy.site.ankor <a href="http://onlinebuycytotec.site/">onlinebuycytotec.site.ankor</a>

-->