Інформація

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

23.05.2018


I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Концерн-Електрон"

2. Код за ЄДРПОУ

13801109

3. Місцезнаходження

79018, м.Львiв, Стороженка,32

4. Міжміський код, телефон та факс

(032)233 51 96 (032) 239 52 88

5. Електронна поштова адреса

l.rudenko@electron.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, що додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.electron.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

 

 

II. Текст повідомлення

Загальними зборами Товариства (протокол №29 вiд 21.04.2018р.) прийнято рiшення про виплату дивiдендiв в розмiрi 1,00 грн. на одну акцiю.Наглядова рада ПрАТ «Концерн-Електрон» вирiшила встановити 31.05.2018 - датою складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за пiдсумками роботи Товариства у 2017 роцi (протокол №3 вiд 18.05.2018р.). Товариство виплачує дивiденди в повному обсязi у строк, що не перевищує шiсть мiсяцiв з дня прийняття Загальними зборами рiшення про виплату дивiдендiв шляхом перерахування на розрахунковий чи поточний рахунок, вказаний акцiонером в анкетi рахунку в цiнних паперах.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Бубес Юрiй Григорович

Президент-Голова Правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

 

 

М.П.

 

21.05.2018

(дата)

 версія для друку
  • Digg
  • Send e-mail
  • Facebook
  • Google
  • Print
  • TwitThis
  • VKontakte

Williamclili 12.06.2018 - 09:42

Прошу прощения, что вмешался... Мне знакома эта ситуация. Готов помочь.


------
<a href=http://forum-biz.comtopic/147-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82- %D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D
0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE/>пустой бланк военного билета купить</a>

StacyZerve 12.06.2018 - 09:30

Загадкой вечной буду я себе..


------
<a href=http://rutor.bztopic/196-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0- %D1%80%D1%84%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D
0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%
8F- %D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D
0%B5-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB/>где купить паспорт</a>

Josephduh 12.06.2018 - 09:16

В Европе человек спит за ночь пару часов и встает счастливым. А здесь мы высыпаемся и с большим трудом...


-----
<a href=http://criminalsity.club/topic/4553-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0- %D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D
0%B0-%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D1%82-300-000-%D1%80%D1%83%D0%B1-%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86/>форум заработок</a> | http://criminalsity.club/

Juliomot 08.06.2018 - 09:07

Кто не изучил человека в самом себе, никогда не достигнет глубокого знания людей.


------
<a href=https://tvorcheskiymagazin.com.ua/>магазин для творчества</a> | https://tvorcheskiymagazin.com.ua/

Danielnut 05.06.2018 - 10:41

Если глупец и подаст невзначай хороший совет, то выполнить его следует умному человеку.


-----
<a href=https://kiprus.pro/pogoda-na-kipre-v-sentyabre/>погода на Кипре в сентябре</a> | https://kiprus.pro/

WendellWen 04.06.2018 - 16:02

Поздравляю, замечательная мысль


------
<a href=https://tel-number.ru/our-services/1845-ukraine-direct-number>стационарные телефоны украина</a> | https://tel-number.ru

Світлана Марчак 01.06.2018 - 08:03

Чекаю відповідь на моє звернення від 31.05.2018 року. Дякую.

Richardnut 31.05.2018 - 13:37

Предлагаю Вам зайти на сайт, на котором есть много статей по этому вопросу.


------
<a href=https://modaway.ru/catalog/category-kole/insert-zhemchug/>колье из жемчуга</a> | https://modaway.ru/

Світлана Марчак 31.05.2018 - 08:09

чому нема повідомлення про нараховані девіденти

-->