Інформація

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

18.10.2018

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товриство "Концерн-Електрон";

 

 

2. Код за ЄДРПОУ:13801109; 3. Місцезнаходження: 79018, мьвiв, вул.Стороженка, буд.32;

 

 

4. Міжміський код, телефон та факс:(032) 233 51 96, (032) 239 52 88;

 

5. Електронна поштова адреса: l.rudenko@electron.ua;

 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.electron.ua;

 

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

 

 

II. Текст повідомлення

 

       Наглядовою Радою ПрАТ "Концерн-Електрон" (протокол №9 вiд 12.10.2018) прийнято рішення припинити повноваження за згодою сторін члена Правління Пецуха Василя Бенедиктовича (п-т КА № 972482, виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській обл., 26.10.1998р.).Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На цій посаді перебував з 24.11.2017р. На посаду замість особи, повноваження якої припинено, не обрано нікого.

 

III. Підпис

 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

 

 Президент-Голова Правлiння                                 Бубес Юрiй Григорович

                                                                                            16.10.2018

 


версія для друку
  • Digg
  • Send e-mail
  • Facebook
  • Google
  • Print
  • TwitThis
  • VKontakte