Інформація

Повідомлення про загальні збори акціонерів, які відбудуться 25.04.2015

18.03.2015

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНЦЕРН-ЕЛЕКТРОН» (місцезнаходження: 79018, м. Львів, вул. Стороженка, 32) повідомляє, що 25 квітня 2015 року о 10.00 в актовому залі НВП «Карат» за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 202 відбудуться ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ.

 

Реєстрація акціонерів (учасників) – з 9.00 до 9.45.

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 21.04.2015.

 

Перелік питань, включених до порядку денного:

1. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2014 рік, розподіл прибутку (покриття збитків), затвердження розміру дивідендів по результатах роботи за 2014 рік.

2. Звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки діяльності Товариства в 2014 році.

3. Звіт про діяльність Наглядової ради в період між Загальними зборами.

4. Про внесення змін до Статуту Товариства в формі нової редакції Статуту ПАТ «Концерн-Електрон».

5. Про внесення змін до Положення про Загальні Збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію в формі нових редакцій.

6. Про обрання Голови Наглядової ради ПАТ «Концерн-Електрон».

7. Про обрання Президента – Голови Правління ПАТ «Концерн-Електрон».

 

Для участі у зборах необхідно пред’явити документ, що ідентифікує особу акціонера (його представника), довіреність, яка посвідчує повноваження представника акціонера та виписку з рахунку в цінних паперах.

 

З матеріалами, пов`язаними з порядком денним зборів, акціонери (учасники) можуть ознайомитись, звернувшись до веб-сторінки ПАТ «Концерн-Електрон», а також до Правління ПАТ у робочий час за адресою: м. Львів, вул. Стороженка, 32. Довідки телефоном (032) 239-52-88.


 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ

ПАТ «КОНЦЕРН-ЕЛЕКТРОН»

(тис.грн.)

Найменування показника

Період

Звітний 2014 рік

Попередній 2013 рік

Усього активів

343482

351381

Основні засоби

12495

12540

Довгострокові фінансові інвестиції

214184

221341

Запаси

18

11

Сумарна дебіторська заборгованість

42219

33589

Грошові кошти та їх еквіваленти

70136

82943

Нерозподілений прибуток

336

(4141)

Власний капітал

342845

351015

Статутний капітал

57400

57400

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

637

366

Чистий прибуток (збиток)

336

(4646)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

16383884

16387288

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

14264

26210

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

50

92

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

45

44

 

 

 

Наглядова рада ПАТ «Концерн-Електрон»

 


версія для друку
  • Digg
  • Send e-mail
  • Facebook
  • Google
  • Print
  • TwitThis
  • VKontakte

cialis tadalafil & dapoxetine 27.12.2021 - 15:40

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis price</a> cialis pills

cialis dosage 21.12.2021 - 17:47

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">generic cialis</a> cialis generic

fastest delivery of cialis 18.12.2021 - 08:46

generic cialis <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis dosage</a>

buy cialis online 14.12.2021 - 01:09

cialis dosage <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">can ubuy cialis on streets</a>

cialis tadalafil & dapoxetine 10.12.2021 - 16:54

buy cialis usa <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cheap cialis</a>

cialis coupon 07.12.2021 - 02:04

cialis 20mg https://cialiswithdapoxetine.com/

cialis support 365 03.12.2021 - 03:44

cialis generic <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis black is it safe</a>

cialis black is it safe 29.11.2021 - 13:13

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">fastest delivery of cialis</a> cialis 20 mg

cialis black is it safe 25.11.2021 - 17:20

cialis online <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis dosage</a>

-->