Інформація

Повідомлення про загальні збори акціонерів, які відбудуться 25.04.2015

18.03.2015

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНЦЕРН-ЕЛЕКТРОН» (місцезнаходження: 79018, м. Львів, вул. Стороженка, 32) повідомляє, що 25 квітня 2015 року о 10.00 в актовому залі НВП «Карат» за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 202 відбудуться ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ.

 

Реєстрація акціонерів (учасників) – з 9.00 до 9.45.

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 21.04.2015.

 

Перелік питань, включених до порядку денного:

1. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2014 рік, розподіл прибутку (покриття збитків), затвердження розміру дивідендів по результатах роботи за 2014 рік.

2. Звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки діяльності Товариства в 2014 році.

3. Звіт про діяльність Наглядової ради в період між Загальними зборами.

4. Про внесення змін до Статуту Товариства в формі нової редакції Статуту ПАТ «Концерн-Електрон».

5. Про внесення змін до Положення про Загальні Збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію в формі нових редакцій.

6. Про обрання Голови Наглядової ради ПАТ «Концерн-Електрон».

7. Про обрання Президента – Голови Правління ПАТ «Концерн-Електрон».

 

Для участі у зборах необхідно пред’явити документ, що ідентифікує особу акціонера (його представника), довіреність, яка посвідчує повноваження представника акціонера та виписку з рахунку в цінних паперах.

 

З матеріалами, пов`язаними з порядком денним зборів, акціонери (учасники) можуть ознайомитись, звернувшись до веб-сторінки ПАТ «Концерн-Електрон», а також до Правління ПАТ у робочий час за адресою: м. Львів, вул. Стороженка, 32. Довідки телефоном (032) 239-52-88.


 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ

ПАТ «КОНЦЕРН-ЕЛЕКТРОН»

(тис.грн.)

Найменування показника

Період

Звітний 2014 рік

Попередній 2013 рік

Усього активів

343482

351381

Основні засоби

12495

12540

Довгострокові фінансові інвестиції

214184

221341

Запаси

18

11

Сумарна дебіторська заборгованість

42219

33589

Грошові кошти та їх еквіваленти

70136

82943

Нерозподілений прибуток

336

(4141)

Власний капітал

342845

351015

Статутний капітал

57400

57400

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

637

366

Чистий прибуток (збиток)

336

(4646)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

16383884

16387288

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

14264

26210

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

50

92

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

45

44

 

 

 

Наглядова рада ПАТ «Концерн-Електрон»

 


версія для друку
  • Digg
  • Send e-mail
  • Facebook
  • Google
  • Print
  • TwitThis
  • VKontakte

Fibranila 28.03.2020 - 03:33

cialis wholesale uk http://kaletra24.com - Lopinavir buy cheap viagra cialis

Fibranila 27.03.2020 - 18:03

buy genuine cialis online http://kaletra24.com - buy generic kaletra viagra buy pakistan

swaftesty 11.03.2020 - 09:35

cheap generic levitra online <a href=http://vclph24.com/#>vcl</a> buy levitra europe
generic cialis online buy http://vclph24.com
buy generic cialis online canada <a href=" http://vclph24.com/# ">buy generic viagra</a> cialis 20

TrerOneni 11.03.2020 - 09:34

buy viagra jelly online <a href=http://vclph24.com/#>cheap drugs</a> buy viagra in ottawa
buy cialis cheap generic http://vclph24.com
buy levitra europe <a href=" http://vclph24.com/# ">ed drugs online</a> generic viagra online

skinully 11.03.2020 - 09:03

real viagra sale <a href=http://vclph24.com/#>viagra</a> buy cheap levitra online
buy cialis online yahoo answers http://vclph24.com viagra online buy australia <a href=" http://vclph24.com/# ">generic viagra</a> buy viagra bangkok

Duedomume 11.03.2020 - 09:03

can buy viagra vietnam <a href=http://vclph24.com/#>vcl</a> buy cheap cialis link online
order cheap viagra online uk http://vclph24.com viagra cheap discount <a href=" http://vclph24.com/# ">buy viagra</a> buy cialis online in canada

Gustavonag 11.03.2020 - 07:59

cheap viagra safe <a href=http://vclph24.com/#>viagra online</a> buy viagra gold coast
cialis pills uk http://vclph24.com brand levitra sale <a href=" http://vclph24.com/# ">ed pills</a> levitra buy in uk

GustavoDic 11.03.2020 - 07:51

cialis black 800mg pills <a href=http://vclph24.com/#>viagra online</a> generic name for viagra
cheap cialis/ viagra levitra http://vclph24.com order generic viagra us <a href=" http://vclph24.com/# ">ed pills</a> viagra buy australia

faidelo 11.03.2020 - 07:23

cheap cialis fast <a href=http://vclph24.com/#>generic viagra</a> buy viagra tokyo
buy viagra manila http://vclph24.com cialis where to buy - malaysia <a href=" http://vclph24.com/# ">viagra</a> buy cialis ebay

-->