Інформація

Річна інформація емітента цінних паперів

20.04.2017

Річна інформація емітента цінних паперів


I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента:

 Публiчне акцiонерне товариство "Концерн-Електрон", 13801109, 79018, м.Львiв, вул.Стороженка, 32,тел. (032) 233-51-96,

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: 20.04.2017р.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію: www.electron.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, якою проведений аудит фінансової звітності :

ТзОВ "Ера-Аудит", 35287068

5. Інформація про загальні збори:  чергові Загальні збори акціонерів відбулися 23.04.2016р.

 Перелік питань, що розглядались на зборах: 1. Звiт Правлiння про результати дiяльностi Товариства у 2015  роцi,  розподiл  прибутку (покриття збиткiв), за 2015 рiк. 2. Про схвалення укладених Товариством у 2015-2016 р.р. правочинiв,  договорiв, угод, контрактiв.3. Про попереднє схвалення значних правочинiв Товариства. 4. Звіт та висновки   Ревiзiйної  комiсiї за пiдсумками перевiрки дiяльностi Товариства у 2015 роцi. 5. Звiт про дiяльнiсть Наглядової ради в  перiод  мiж  Загальними зборами акцiонерiв. 6. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї.    

6. Інформація про дивіденди.

 

 

За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував звітньому

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

7707447

0

0

0

Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.

0.50

0

0

0

Сума виплачених дивідендів, грн.

7707447

0

0

0

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

31.05.2016

 

 

 

Дата виплати дивідендів

20.10.2016

 

 

 

Опис

Рiшення про виплату дивiдендiв прийнято 23.04.2016 р.черговими Загальними зборами акцiонерiв. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв - 31.05.2016р. Виплата дивiдендiв здiйснюється шляхом перерахування на розрахунковi рахунки: - юридичних осiб - у вiдповiдному обслуговуючому банку; - фiзичних осiб, якi проживають в Українi - у мiсцевих вiддiленях Ощадного банку України, в ПАТ "ВiЕс Банк" або ПАТ АКБ "Львiв". Строк виплати дивiдендiв - 21.10.2016р. У 2016 роцi нараховано i виплачено дивiденди за результатами роботи фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 рiк з розрахунку 0,50 грн. на 1 акцiю.


II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства


1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)


Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

365611

390154

Основні засоби (за залишковою вартістю)

11626

12157

Довгострокові фінансові інвестиції

245257

221092

Запаси

9

14

Сумарна дебіторська заборгованість

53987

128295

Грошові кошти та їх еквіваленти

48111

23154

Власний капітал

349089

343474

Статутний капітал

57400

57400

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

13230

1007

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

0

0

Поточні зобов'язання і забезпечення

16522

46680

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0.808

0.041

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0.808

0.041

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

16368905

16379396

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду

загальна номінальна вартість

35

42

у відсотках від статутного капіталу

0,06

0,07

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду

35

42


версія для друку
  • Digg
  • Send e-mail
  • Facebook
  • Google
  • Print
  • TwitThis
  • VKontakte

Phillipliz 20.02.2020 - 08:33

Great facts. Thank you. <a href="https://safeonlinecanadian.com/">canadian pharmacies that are legit</a> <a href="https://cialistl.com/">Cialis Scleroderma</a>

Phillipacerb 20.02.2020 - 08:13

Nicely put. Cheers. <a href="https://canadianonlinepharmacytrust.com/">canadian pharmacies online</a> <a href="https://canadianpharmacyntv.com/">canada drugs direct</a> <a href="https://viaonlinebuyntx.com/">no prescription viagra</a> <a href="https://cialistl.com/">cialis tablets</a> <a href="https://viagrapython.com/">viagra</a> <a href="https://cbd-oil-trust.com/">kratom capsules</a>

KeithShasy 19.02.2020 - 18:10

You actually reported this exceptionally well.
<a href="https://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com/">cialis canada</a> <a href="https://viagrapython.com/">viagra online</a> <a href="https://cbdhempoiltrust.com/">cbd oil</a> <a href="https://canadianonlinepharmacytrust.com/">aarp recommended canadian pharmacies</a> <a href="https://viaonlinebuyntx.com/">generic viagra no doctor prescriptions</a>

KeithREF 19.02.2020 - 04:12

Terrific facts. Cheers!
<a href="https://viagradocker.com/">viagra without a doctors prescription</a> <a href="https://trustedwebpharmacy.com/">drugstore online shopping</a> <a href="https://canadianpharmacyopen.com/">canadian pharcharmy</a>

KeithREF 18.02.2020 - 06:12

Seriously quite a lot of beneficial knowledge!
<a href="https://safeonlinecanadian.com/">canada prescription plus pharmacy</a> <a href="https://viagradocker.com/">viagra 100mg</a> <a href="https://viaonlinebuyntx.com/">viagra for sale uk</a> <a href="https://cbdproductstrust.com/">kratom</a> <a href="https://buymodafinilntx.com/">modafinil</a> <a href="https://viagradjango.com/">viagra</a>

Phillipacerb 17.02.2020 - 03:22

Very good stuff. Appreciate it. <a href="https://albuterolasthma.com/">Proventil Breathing Treatment</a> <a href="https://metformin-hcl.com/">metformin generic</a> <a href="https://azithromycinmaxim.com/">Zithromax Tri</a>

KeithShasy 16.02.2020 - 09:12

Wow loads of very good material.
<a href="https://safeonlinecanadian.com/">canada prescription drugs</a> <a href="https://canadianpharmaceuticalsonlinerx.com/">canada online pharmacies</a> <a href="https://viagrapython.com/">how much viagra should i take</a> <a href="https://cbd-oil-trust.com/">hemp seed oil</a> <a href="https://canadianpharmacyntv.com/">online pharmacies canada</a> <a href="https://cialistl.com/">buy cialis online</a> <a href="https://viaonlinebuyntx.com/">viagra without see a doctor</a>

DanielFalse 16.02.2020 - 08:27

This is nicely said. . <a href=https://acyclovir-buy.com/>acyclovir ointment</a>

KeithREF 15.02.2020 - 19:17

You revealed this very well!
<a href="https://canadianpharmacyopen.com/">aarp approved canadian online pharmacies</a> <a href="https://cialistl.com/">cialis generic</a>

-->