Інформація

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік (завантаження з підписом)

20.10.2020


Титульний аркуш

 

20.10.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 20.10/2020

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

                Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

 

Президент-Голова Правлiння

 

 

 

Бубес Ю. Г.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)



Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік


Завантажити  для перегляду../file/2020.10.201478.pdf



Посилання на файл з підписом







версія для друку
  • Digg
  • Send e-mail
  • Facebook
  • Google
  • Print
  • TwitThis
  • VKontakte